Obchodní podmínky

Naším cílem je, aby vaše on-line nakupování bylo pro vás příjemným zážitkem.

A. VYMEZENÍ  POJMŮ

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním internetové prodejny Kosmetika Rooibos. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi společností Cortina Park s.r.o., jakožto prodávajícím, a zákazníkem, jakožto kupujícím.

Prodávající a provozovatel internetové prodejny Kosmetika Rooibos

Prodávajícím a provozovatelem internetové prodejny Kosmetika Rooibos na internetové adrese www.kosmetikarooibos.cz (dále jako „internetová prodejna Kosmetika Rooibos“) je společnost Cortina Park s.r.o. (dále jako „prodávající“).

Obchodní firma: Cortina Park s.r.o.
Sídlo: Bakalářská 23, Praha 10, 108 00
IČO: 27208745
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 104578

Kontaktní údaje

Poštovní adresa pro doručování: Cortina Park s.r.o., Bakalářská 23, Praha 10, 108 00

Vracení zboží odebraného osobně se uskutečňuje po telefonicky sjednané schůzce na adrese: Koněvova 54, Praha 3, 130 00, recepce Hotelu Bona Serva, v kanceláři prodávajícího. E-mail: info@cz, Telefon: +420 776 206 261

Zákazník

Zákazníkem je uživatel internetové prodejny Kosmetika Rooibos, který je spotřebitelem nebo obchodníkem. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jako „zákazník spotřebitel“)

Obchodníkem je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní či podnikatelské a aktivity (dále jako zákazník obchodník)

Priority

V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

B. OBJEDNÁVKA  A  UZAVŘENÍ  KUPNÍ  SMLOUVY

 1. Pro účely objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a) objednávaném zboží, které zákazník vložil do elektronického nákupního košíku webového rozhraní, b) způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
 2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Kosmetika Rooibos jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 3. Je-li zákazníkem spotřebitel, kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.
 4. Je-li zákazníkem podnikatel, je jím odeslaná objednávka zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi podnikateli.
 5. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
 6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 7. V případě zákazníka spotřebitele je místem dodání zboží adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři nebo formuláři objednávky.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka převzetím zboží a zaplacením kupní ceny.
 9. Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky v rámci internetové prodejny Kosmetika Rooibos, zákazník dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech ve smyslu článku G těchto VOP – Ochrana osobních údajů.
 10. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.
 11. Ceny a Slevy: Všechny ceny uváděné v internetové prodejně Kosmetika Rooibos jsou konečné včetně DPH. Veškeré ceny včetně akčních cen a nabídek platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající zabezpečí aktuálnost uveřejněné nabídky bez zbytečného odkladu. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat, pokud není uvedeno jinak.
 12. Před uhrazením kupní ceny má kupující právo stornovat objednávku, a to buď elektronicky nebo telefonicky. Stornování je potvrzeno doručením informačního e-mailu
 13. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy do 24 hodin od doručení objednávky zákazníka spotřebitele/potvrzení objednávky zákazníka podnikatele, a to v případě, že: a) objednávané zboží není skladem, již se nevyrábí nebo je jinak nedostupné, b) u objednávaného zboží, které není u dodavatele skladem, se výrazným způsobem zvýšila cena ze strany výrobce, c) objednávané zboží – stejný typ, model – je dlouhodobě reklamován z důvodu výskytu vad. U všech výše uvedených případů bude prodávající kontaktovat zákazníka.
 14. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, zcela závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používá zákazník a náklady s tím spojené nejdou k tíži prodávajícího.

C. DODACÍ  PODMÍNKY

 1. Zboží lze převzít osobně v provozovně Cortina Park s.r.o. (Koněvova 54, Praha 3, 130 00, recepce Hotelu Bona Serva) nebo v sídle Cortina Park s.r.o. (Bakalářská 23, Praha 10, 108 00) – osobní odběr může být dočasně přerušený.
 2. V případě volby způsobu dodání Zboží kurýrem, je Zboží doručováno prostřednictvím: a) společností Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 61329266 (dále jako „DPD“), b) společností PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 25194798 (dále jako „PPL“), c) společností Česká Pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, (dále jako „Česká pošta“). Poštovné a balné při nákupu nad 2999,- Kč je zdarma, v případě nižší objednávky činí 139,- Kč. U všech na dobírku zasílaných objednávek účtujeme poplatek 30,- Kč. V mimořádné akci může být stanoveno jinak. Zákazník je o ceně poštovného a poplatku za dobírku informován v průběhu objednávky na e-shopu. PPL, DPD nebo Česká Pošta bude zákazníka kontaktovat na mobilním telefonu ohledně sjednání termínu doručení. Po neúspěšném doručení bude zásilka vrácena prodávajícímu.
 3. Zákazník bere na vědomí, že: a) Objednané zboží zasíláme službou PPL, DPD nebo Česká Pošta b) Objednané zboží je expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky v případě platby na dobírku, do 2 pracovních dnů od přijetí platby v případě platby převodem a do 24 hod při online platbě kartou prostřednictvím systéme GoPay, pokud je zboží skladem. c) Vždy informujeme zákazníka na jeho e-mailovou adresu o odeslání zboží. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty. Zákazník má v tomto případě rovněž možnost od smlouvy odstoupit. d) Mimořádně mohou být dodací lhůty prodlouženy, o čemž jsou zákazníci informováni při zadávání objednávky.

a. Přeprava, způsob doručení, způsob oznámení o doručení zásilky, termín a místo převzetí zásilky probíhá v souladu s obchodními podmínkami společnosti PPL s.r.o., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. a Česká Pošta s.p.

b. Daňový doklad je součástí zásilky a slouží jako záruční list.

c. V případě, že si zákazník zboží na jím uvedené doručovací adrese nevyzvedne a zboží se vrátí zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě je prodávající oprávněn částku představující náklady vynaložené zákazníkem na doručení zboží jednostranně započíst na náhradu škody, která prodávajícímu vznikla porušením povinnosti zákazníka převzít zboží (tímto ujednáním není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody vzniklé prodávajícímu nad rámec částky nákladů na doručení zboží). Se souhlasem zákazníka doručí prodávající zákazníkovi zboží opětovně, avšak na náklady zákazníka a až po obdržení úhrady těchto nákladů. To platí i pro případy, kdy první pokus o doručení nebyl zákazníkem hrazen (bonus doručení zdarma apod.).

D. ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Dobírkou – kupní cenu uhradí zákazník při převzetí zboží, zboží je expedováno k přepravě zpravidla do 2 (dvou) pracovních dnů od přijetí objednávky/odeslání potvrzení o přijetí objednávky u zákazníka, obchodníka, je-li skladem.
 2. Bankovním převodem – kupní cenu uhradí zákazník předem bankovním převodem na účet prodávajícího: 2499170349/0800 Česká spořitelna. Zboží je expedováno k přepravě zpravidla do 2 (dvou) pracovních dnů po připsání příslušné částky (ceny zboží) na bankovní účet prodávajícího (pokud je skladem).
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 48 hodin od odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účetOnline platební kartou – bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay. Při provedení platby je zboží expedováno zpravidla do 24 hod (pokud je skladem).
 4. Osobní odběr v provozovně nebo sídle Cortina Park s.r.o. – platba hotověpři převzetí zboží. Zboží může převzít pouze zákazník nebo osoba jím pověřená, a to za předpokladu, že o pověření třetí osoby převzetím zboží zákazník prodávajícího informoval elektronickou poštou a uvedl její jméno a příjmení. Zákazník, jakož i třetí osoba pověřená zákazníkem k převzetí zboží, jsou povinni před převzetím zboží prokázat prodávajícímu, že se jedná o osoby oprávnění zboží převzít, a to předložením platného osobního dokladu, a to občanského průkazu, řidičského průkazu, Opencard nebo cestovního pasu.Zákazník je povinen zboží převzít v termínu uvedeném v kupní smlouvě či jinak určeném či dojednaném s prodávajícím. V případě prodlení zákazníka s osobním odběrem zboží delším než 7 (sedm) dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, odstoupení od kupní smlouvy oznámí prodávající zákazníkovi elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

E. REKLAMACE  A  ZÁRUKA  ZBOŽÍ

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny Kosmetika Rooibos a právním řádem České republiky.
 2. Zboží lze reklamovat u prodávajícího podle podmínek reklamačního řádu uvedeného níže.
 3. Na zboží se vztahuje záruční doba odpovídající povaze zboží. Záruční doba je uvedena na obalu výrobku a není-li záruka na obalu výrobku uvedena, pak činí 12 měsíců.
 4. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží skladováno při teplotách v rozmezí 5 – 25°C.
 5. Je-li zákazníkem spotřebitel, reklamace se kromě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesnění v reklamačním řádu.

F. ODSTOUPENÍ  OD  KUPNÍ  SMLOUVY  (VRÁCENÍ  ZBOŽÍ)

 1. Odesláním internetové objednávky zákazníkem spotřebitelem dochází k uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Zákazník spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí zboží zákazníkem spotřebitelem.
 2. Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačně prokazatelného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu).
 3. Rozhodne-li se spotřebitel využít práva odstoupit od smlouvy, musí odstoupení od smlouvy doručiyt prodávajícímu před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení.
 4. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi spolu s uhrazenou kupní cenou zboží také jím uhrazené náklady na dodání zboží, a to do výše odpovídající nákladům na dodání zboží nejlevnějším způsobem, který prodávající nabízí. K zásilce, jejímž prostřednictvím je vraceno zboží, musí být přiloženy veškeré dokumenty, včetně faktury, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak bezpochybně prokázán. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi spotřebiteli dříve, než mu zákazník spotřebitel zboží doručí na správnou výše uvedenou kontaktní adresu.
 5. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v neporušeném originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Vzhledem k povaze zboží nabízeného v internetové prodejně Kosmetika Rooibos (kosmetické produkty), zdůrazňujeme, že nelze od smlouvy odstoupit a z hygienických důvodů jej není možné vrátit pokud zákazník zboží vyňal z obalu a produkt otevřel

G. OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

1.Společnost Cortina Park s.r.o. zpracovává osobní údaje všech svých zákazníků v souladu s právními předpisy, a to zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v článku „Informace o ochraně osobních údajů“.

H. MIMOSOUDNÍ  ŘEŠENÍ  SPORŮ

 1. V případě sporu z kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

I. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 1. Nedílnou součástí těchto VOP je reklamační řád a pravidla motivačního programu. Tyto obchodní podmínky, pravidla motivačního programu a reklamační řád jsou dostupné na internetových stránkách internetové prodejny Kosmetika Rooibos na adrese kosmetikarooibos.cz a jejich platné a účinné znění je ke stažení, čímž je umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.
 2. Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném a účinném v den odeslání objednávky.
 3. Veškeré právní vztahy v souvislosti s kupní smlouvou či užíváním internetového obchodu Kosmetika Rooibos na internetové stránce www.kosmetikarooibos.cz se řídí právním řádem České republiky a případné soudní spory z těchto právních vztahů budou rozhodovány českými soudy.
 4. Veškerá přání, podněty či stížnosti zákazníků prodávající přijímá na elektronické či poštovní adrese uvedené v části A těchto VOP v sekci „kontaktní údaje“.
 5. Orgánem státního dozoru, jemuž podléhá obchodní činnost prodávajícího, je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00.
 6. Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“