Díl 56: Zanzibar, ostrov s vůní hřebíčku

Zanzibar. Už při vyslovení tohoto jména ucítíte závan exotiky. Vybaví se vám tyrkysové moře, nekonečné pláže s bílým pískem a vzpomenete si na chuť a vůni orientálního koření…no a právě! Je to jen 4 hodiny letu z Johannesburgu, a tak si uděláme malý výlet. Takže nejdřív trocha historie

Historie Zanzibaru je barevná jako ostrov sám. Dlouho si africké kmeny, které ostrov osídlily, žily poklidným rybářským a zemědělským životem. To se ale začalo v 8. století měnit, když ostrov objevili mořeplavci z arabského poloostrova, kteří rychle pochopili jeho strategickou polohu.  Protože na ostrově v té době žily pouze černošské kmeny, nazvali Arabové ostrov Zandž barr = ostrov černochů.

Vzkvétající obchod využili Arabové k šíření islámu a trvalému osídlení. Když zde v roce 1499 přistál při svých objevitelských cestách Vasco da Gama, nalezl zde rozvinutou obchodní síť spojující Arábii, Indii, Afriku a sahající až do daleké Číny. Od roku 1503 se na ostrově usadili Portugalci, vybudovali zde vojenskou základnu a převzali nad ostrovem vládu. Portugalcům se sice podařilo dobít ostrov vojensky, ale mnoholetá arabská přítomnost zajistila, že si tu islám podržel své výsadní postavení.

Zlatý věk objevitelských cest přinesl i na Zanzibar pokrok. Obchod s kořením, a především s otroky se v této části Afriky provozoval téměř od nepaměti, ale teprve bílí dobyvatelé, ho povýšili na opravdový „business“. Od 16. století, kdy se Portugalci definitivně na dvě století ujmuli nadvlády nad tímto klenotem Indického oceánu, proudily do přístavu lodě až po okraj naložené exotickým kořením z Indie, s cizokrajnými dřevinami a hedvábnými látkami.

Na konci sedmnáctého století nadvláda Portugalců skončila a vlády se ujali Arabové, tentokrát z dalekého Ománu. Ománský sultán zdokonalil otrokářské metody a ostrov Ugunja (svahilsky název pro Zanzibar) se stal synonymem hrůzy a brutality. Otroci, hřebíček a slonovina, to jsou pojmy, které symbolizovaly zanzibarský ostrov po staletí. Britové sice nadvládu osmanského sultána formálně ukončili na konci 19. století, ale sultán vybraný Brity vládl až do začátku roku 1964. Když se jeho potomek znovu chystal převzít moc, zasáhla revoluce a Zanzibar se stal lidovou republikou.

Báječný ostrov hřebíčku ovládla socialistická revoluční armáda. Vyvraždila nebo vyhnala 99 % neafrického obyvatelstva, jejich domy a paláce se změnily v byty pro chudé. V dubnu 1964 se Zanzibar spojil s Tanganikou a vytvořili Sjednocenou Tanzanskou republiku. Přestože Arabové téměř tisíc let tvořili utlačovatelskou vrstvu, drtivá většina obyvatelstva Zanzibaru stále vyznává Proroka Mohameda.